Partierne er ikke grønne på internettet

Analysen er et "energicheck" af de politiske partiers websites. Vi har undersøgt om de har ”grøn omstilling” eller ”klima” på dagsorden i valgkampen 2022. Det har alle de 14 partier i analysen. Dernæst har vi analyseret deres webløsninger, for at se om de sætter et minimalt klimaaftryk.

Visningen af en webside har et klimaaftryk ved det energiforbrug, som skal bruges på at sende data fra serveren til brugerens computer eller mobile device. Jo mindre en webside fylder, des mindre energi eller strøm skal der bruges.

Der findes ingen officielle tal eller facitlister på hvor meget en webside må fylde. Nedenstående tal mener vi er de grænser, der bør benchmarkes mod:

Ud over en minimal vægt, så bør hosting ske med grøn energi.

Optimeret og overhead data

En del af en websides vægt i data, vil kunne optimeres så vægten minimeres. Denne data kalder vi "overhead data", for det er unødvendig vægt, som skal undgås. Det kan være billeder der er for store, som vil kunne optimeres uden at det går ud over kvaliteten. Og det kan være kode som bliver hentet men ikke brugt.

Ud over optimeringen af data, så vil websiden ofte kunne fylde endnu mindre, hvis den blive udviklet med fokus på energivenlighed.

Få af partiernes websites er acceptable

Der er stor spredning af den energivenlige kvalitet på partiernes websites. Alle partierne har grøn omstilling, energi eller klima på programmet, og partier som Grøn Alliance, Frie Grønne og Enhedslisten går på valg med klima som en mærkesag.

Det gennemsnitlige optimeringspotentiale af de testede websider er over 40%, hvilket angiver det potentiale, der er ved at optimere websidernes ressourcer som billedfiler og javascript mv. Hvis disse websites blev udviklet med energivenlighed for øje, så vil potentialet være endnu højere.

Af de testede websider udgjorde billeder 66%, video 13,5%, Javascript og fonte 7,7% af de loadede filer.

Klimavalg
Klimavalg

Bag analysen

TypoConsult står bag analysen, som er udarbejdet med brug af Energivenligweb.dk. Ønsker du selv at teste en webside, for at checke om den er energivenlig, så besøg Energivenligweb.dk. Du kan også læse mere om hvad der gør en webløsning energivenlig her.

Kristian Storm-Jørgensen kan kontaktes for nærmere information om analysen.

TypoConsultSitemap7020 7036Phonein english