Vores indsats mod en bedre verden

FN’s 17 verdensmål repræsenterer for os ansvarlighed og fællesskab.

Vi brænder for at gøre en forskel for kunder, medarbejdere og samfund. Derfor er det også naturligt for os at bidrage til en bæredygtig udvikling i verden.

Vores arbejde baserer sig på 3 verdensmål, som er særligt relevante for vores faglighed og i balance med vores værdier.

På den måde bidrager vi til en bæredygtig udvikling af vores fælles fremtid.

Verdensmål

Verdensmål

Vi udvikler webløsninger med lavt klimaaftryk, der bringer mennesker sammen, fremmer information og viden, og udvikler forståelser.

CSR

Vi fremmer en cirkulær økonomi gennem etablering af bæredygtige indkøbspraksisser og miljømæssig forsvarlig håndtering af affald.

 

CSR

Vi arbejder aktivt med at udvikle bæredygtige og ressourceeffektive webløsninger, så vi bidrager til et mindre klimaaftryk.

Vi støtter fordi vi kan og gerne vil hjælpe

CSR
CSR
CSR
CSR
CSR
CSR
CSR
TypoConsultSitemap7020 7036Phonein english
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org