Den tredobbelte bundlinje

Vi arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling

Klima, grøn omstilling, cirkulær økonomi og FN's 17 verdensmål. Aktualiteten har aldrig været større. Verden har fået en ny stemme og den kræver handling nu.

Vi har en klar ambition om at møde vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere i en fælles vision om en bæredygtig fremtid. En fremtid, hvor selv den mindste handling gør en forskel.

I TypoConsult ser vi ikke kun en klima- eller en energikrise, vi ser det mere som en ressourcekrise. Vi har et overforbrug af klodens ressourcer, og vi skal fokusere på "less & longer" - vi skal forbruge mindre og få alt til at holde længere.

Vores engagement startede med deltagelse i vækstforløbet ”Den tredobbelte bundlinje” med fokus på grøn omstilling og udvikling af bæredygtige tiltag, der både har et økonomisk, miljømæssigt og socialt fokus. Frederiksberg Kommune og konsulentfirmaet Vugge til Vugge var vores sparringspartnere i forløbet.

I dag har vi webløsningen Energifriendlyweb.com, som er vores bidrag til fokus på optimering af webløsningers energiforbrug. Vi har nu en platform, som er gratis service til alle der vil blive klogere på området. Vores arbejde er kun lige begyndt, og vi har mange planer for videreudvikling af Energyfriendlyweb.com, så vi sammen kan gøre en indsats for klima-, energi- eller ressourcekrisen. Kald det hvad I vil, bare I gør en indsats!

Aktiviteter i forløbet

2024-02-06: Oplæg om klimateknologi for kommuner, virksomheder og offentlige organisationer

DigitalLead og Dansk Industri var sammen om en klimateknologi event. TypoConsult var inviteret til at holde et oplæg om hvordan vi arbejder med bæredygtighed indenfor web. Det var en spændende og udbytterig dag i Bloxhub. Læs mere om arrangementet her.

2024-01-15: Bæredygtighedsdagsorden 2024 hos Dansk Erhverv

TypoConsult deltog på Dansk Erhvervs event "Bæredygtighedsdagsorden 2024" for at få et overblik og indblik i bæredygtighedsrapportereing og CSRD. Vi vil ikke selv være underlagt krav for rapportering, men vi arbejder på, at vores ydelser til vores kunder skal kunne dokumenteres og rapporteres.

2023-11-29: TypoConsult vinder Inspirationsprisen 2023 på REBOOT Bæredygtighedsevent

Vi er meget stolte over at vinde Inspirationsprisen 2023 ved REBOOT Awards. Prisen betyder meget for os og vores arbejde med www.energyfriendlyweb.com. Den er et klap på skulderen fra andre, der arbejder med bæredygtighed. REBOOT er Danmarks nye bæredygtig­hedsevent, og vi fik selv meget inspiration fra oplægsholderne med hjem, og gode dialoger med andre der arbejder med bæredygtighed.

2023-10-12: Vinder af TYPO3 Awarden i Campaign kategorien ved T3CON23 i Düsseldorf

Ved den første internationale TYPO3 konference efter COVID-19, havde TypoConsult fået nomimeret Energivenligweb.dk i kampagne kategorien. Vi vandt Awarden, som vi er meget stolte af. Opmærksomheden på konferencer har ført til en del scanninger af forskellige websider, og vi kan se, at der er stort behov for optimering.

2023-09-28: Relancering af EFW med 3 sprog

Energivenligweb.dk er blevet opgraderetg og vi har fået en engelsk og tysk sprogversion på.

2023-09-22: Oplæg på International Citizen Days 2023

TypoConsult havde fornøjelsen af at præsentere vores arbejde med bæredygtighed og Energivenligweb.dk på International Citizen Days 2023 i Øksnehallen. Vores arbejde med bæredygtighed blev kickstartet med et forløb faciliteret af Frederiksberg Kommunes Akademiker Center. Oplægget blev præsenteret som en del af "Sustainable digital growth – sustainability and digitalization as a career path" sammen med Maria Osipowska.

2022-10-27: Analyse af de politiske partiers websites i et energivenligt perspektiv

Vi har udarbejdet en analyse af de politiske partiers websites, for at se om de har klima og energi på deres politiske programmer. Analysen omfatter  identificering af indhold, og en teknisk analyse med Energivenligweb.dk, for at se hvor meget websiderne fylder. Læs mere om analysen her.

2022-10-05: Kursus i 'Klimaregnskaber'

Kristian Storm-Jørgensen deltog i et klimaregnskabskursus hos DJØF, som blev gennemført af to kompetente undervisere fra Ernst & Young.

2022-09-15: Soft launch af Energivenligweb.dk

Energivenligweb.dk er blevet lanceret, så den kan tilgås offentligt. Der arbejdes stadig på løsningen, og den vil blive udvidet med flere funktioner og opdatering af indholdet løbende fremover.


Med Energivenligweb.dk er det muligt at teste en webside, så der beregnes hvor meget siden fylder, og hvor meget den datamæssigt vil kunne optimeres. Det hele beregnes på mængden af data, som i sidste ende har indflydelse på sidens energiforbrug og klimaftryk. Jo mindre siden fylder data mæssigt, des mindre energi bruger den.


Vores forskellige analyser viser, at der ofte er optimeringsbesparelser på 30-50% at hente på optimering af filer på siderne. Dvs. der flyttes 30-50% unødvendige mænger af data over internettet. Det kaldes "overhead data" og det skal undgås.


Energivenligweb.dk er ikke et udviklerværktøj. Det er en løsning, som skal hjælpe alle med at få øjnene op, for at der også er en indsats at gøre her.

2022-08-23: Oplæg på DigitalLead workshop

På DigitalLeads online workshop den 23. august 2022 med titlen " Styrk bundlinje og klimaindsats med energioptimeret softwareudvikling", præsenterede TypoConsult et oplæg om "Energivenliweb.dk". Af andre indlægsholdere på workshoppen kan nævnes RUC, NNIT og AAU.


De forskellige indlægholdere på præsenterede spændende og forskellige resultater og vinkler på, hvor der kan energioptimeres indenfor software og digitale løsninger.

2022-05-05: Medlem af DigitalLead

TypoConsult er blevet medlem af DigitalLead, efter opfording fra en netværkspartner fra Ålborg Universitet. Hos TypoConsult arbejder vi med minimering af webløsninges strømforbrug, og vi ser frem til vidensudveksling og sparring og til at involvere os i digital innovation.


Læs mere om et af de spændende projekter hos DigitalLead: Energicertificeret softwareudvikling og drift

2021-12-28: Sustainable Web Manifesto

TypoConsult har tilsluttet sig "Sustainable Web Manifesto" for at vise vores støtte til at følge principperne for et bæredygtigt internet:


01 Clean
02 Efficient
03 Open
04 Honest
05 Regenerative
06 Resilient

2021-10-26: #CSRdag2021 - bæredygtig acceleration

Kristian Storm-Jørgensen deltog i Dansk Erhvervs webinar og bæredygtig acceleration. Der er ingen tvivl om, at alle virksomheder bliver nødt til at fokusere på digitalisering og grøn omstilling. Budskabet fra indlægsholderne var bl.a. at det skal være et fokus hos alle virksomheder og ikke kun de store. I debatten blev det også ytret, at virksomhederne skulle lade være med at være handlingslammede af frygten for greenwashing. Det er vigtigere at vi kommer igang.

2021-10-06: Frederiksberg Erhvervstræf - Grøn omstilling

Kristian Storm-Jørgensen deltog i det årlige Frederiksberg Erhvervstræf, hos Frederiksberg Kommune, som i 2021 havde fokus på grøn omstilling. Der var interessante indlæg fra Anne Højer Simonsen fra DI og Christian Ingemann fra Mandag Morgen, og de underbyggede begge behovet for, at vi alle sammen gør en indsats for at implementere klimavenlige løsninger hvor vi kan. Vi må alle gøre en indsats hvor det er muligt, også selv de enkelte initiativer ikke redder miljøet alene. Hos TypoConsult mener vi, at grøn omstilling ikke er et valg der skal tages, men det skal være en del af den måde vi arbejder og ser tingene på.

2021-06-18: Hosting med grøn strøm

TypoConsults servere bliver hostet med grøn strøm. Vi er nu blevet registreret hos "The Green Web Foundation" så webløsninger hostet hos os, bliver korrekt vist i de analyseværktøjer, som benytter The Green Web Foundations API.

2021-03-23: Interne retningslinjer

Vi har nu opdateret vores personalehåndbog, så alle medarbejdere er informeret om retningslinjerne. 

2021-02-10: Udvælgelse af FN's verdensmål

FN’s 17 verdensmål repræsenterer for os ansvarlighed og fællesskab. 


Målene blev vedtaget i 2015 og forpligter alle 193 medlemslande til frem mod 2030 at sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten. Som en del af fællesskabet er Danmark forpligtet til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.


Vi brænder for at gøre en forskel for kunder, medarbejdere og samfund. Derfor er det også naturligt for os at bidrage til en bæredygtig udvikling i verden. Vi har udvalgt 3 verdensmål, som er særligt relevante for vores faglighed og i balance med vores værdier. I dag gennemgik vi målene med Annette Hastrup, CEO & ejer af Vugge til Vugge, og blev inspireret til, hvordan vi bringer vores bæredygtige initiativer til virkelighed. 


Se, hvordan vi arbejder med verdensmålene

2021-01-07: Sparringsmøde om initiativer

Vores digitale liv er blevet en kilde til miljø- og klimabelastning. Det ønsker vi at gøre noget ved.


Vi udvikler webløsninger, som bringer mennesker sammen, tilvejebringer information og udvikler forståelser. Det vil vi blive ved med, men vi vil gøre det bæredygtigt i fremtiden.


Processen har inspireret os til at tænke i nye baner og med mange ideer til bæredygtige initiativer havde vi behov for sparring med teknisk miljøleder, Henrik Holmlund Thomsen, fra Frederiksberg Kommune.

2020-12-18: Inddragelse af medarbejdere

Vores medarbejdere er nøglen til at skabe forandringer. Vi er overbeviste om, at vi sammen kan skabe bedre løsninger og derfor spiller inddragelse af medarbejderne en afgørende rolle. Nu har vi afholdt vores første møde, hvor vi har involveret medarbejderne i formålet med vækstforløbet og formidlet vores erfarede viden inden for grøn omstilling.  

2020-12-09: Definering af målsætninger

Opstart af intern analyse, klarlæggelse af initiativer og definition af mål.

2020-12-08: Opstart og workshop

Den profesionelle rådgivning i forløbet hjælper os med at skabe et overblik over, hvordan vores løsninger kan bidrage til den grønne omstilling. I dag har vi fællesskab med Annette Hastrup, CEO & ejer af Vugge til Vugge, fået kortlagt vores nuværende processer og udviklingsområder. Henover de næste par måneder vil vi gå i dybden med vores indsigter og udvælge nogle strategiske fokusområder baseret på FN's 17 verdensmål.  

TypoConsultSitemap7020 7036Phonein english
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org