Minimering af webløsningens klimaaftryk ved optimering dataload og energiforbrug

TypoConsults leverancer er primært kendetegnet ved 1) at være udviklet og implementeret med open source teknologier, og 2) at være optimerede. På det tekniske område benytter vi hovedsageligt teknologierne:

Det er nok en overdrivelse at kalde en webløsning for "grøn" eller "klimavenligt", men det er vigtigt at den er optimeret til at fylde så lidt som muligt. Jo mindre en hjemmeside fylder datamæssigt, des mindre datatrafik vil den kræve at vise siden. Når der sendes minimalt data sænkes webløsningens energiforbrug. Minimering af en hjemmesides energiforbrug giver et mindre klimaaftryk og belastning på miljøet.

Hos TypoConsult gør vi alt for at optimere performance på en hjemmeside, så den fylder så lidt som muligt.

Energioptimeret webløsning

En af løsningerne på klimakrisen er digitalisering, og samtidigt med dette, stammer 9% af verdens energiforbrug fra Internet relaterede aktiviteter (SIRI Kommissionen 4.0: Digitalisering af klimakampen). Data er lig med energiforbrug, og energiforbrug er lig med CO2 udledning. Det er derfor nødvendigt, at vi gør en indsats for at minimere mængden af data, så klimaaftrykket minimeres.

Mange hostingcentre bruger i dag grøn strøm, og flere hjemmesider betaler klimakompentation, så hjemmesiden er CO2-neutral. Med en truende klimakrise mener vi i TypoConsult, at der stadig er en indsats, der kan gøres. En webløsning skal optimeres så der kun sendes det data der er nødvendigt. Det er ikke nok kun at klimakompensere.

Webløsningens klimaaftryk

Beregningen af en hjemmesides eller webløsnings klimaaftryk er et kompliceret regnestykke, hvor mange faktorer spiller ind. Når en hjemmeside vises for en bruger, så er det ikke nok at se på¨serverens strømforbrug, men også på datatransmissionen over Internettet og visningen på brugerens computer. En anden ting der spiller ind er den regnekraft som computeren skal bruge på at vise et billede. Tidspunktet på døgnet hvor hjemmesiden hentes af brugeren, spiller også ind på klimaaftrykket. CO2 belastningen er mindre om natten end om dagen.

Der er mange faktorer at tage hensyn til, for at lave en klimaoptimeret webløsning. Det er også kompliseret at lave en nøjagtig udregning af en websides klimaaftryk i CO2. Men mængden af data kan reduceres, så det er nødvenligt at vi optimerer alt hvad vi kan.

For vores kunder betyder det ikke, at de ikke kan bruge billeder og video mv. i deres kommunikation og informationsformidling. Optimeringen skal vi nok tage os af, så de kan koncentrere sig om indhold.

Minimering af dataload

Der er mange tekniske detaljer der kan optimeres, for at minimere en webløsnings klimaaftryk ved at websiderne loader mindst mulig data. Det er ikke noget en webredaktør som udgangspunkt, skal forholde sig til. Det er noget content management systemet skal kunne håndtere.

Der findes mange gode foraer på Internettet hvor der kan hentes inspiration og vejledning til optimering af koden. Nedenstående liste er ikke en facitliste, men en liste af de elementer vi mener er vigtigst og som giver den største effekt.

Optimering og minimering

Alle elementer skal optimeres og skalleres til at fylde mindst muligt.


Billeder skal komprimeres, da de ofte fylder meget mere end der er behov for. Et godt billede i god kvalitet kan ofte komprimeres med 60-80% uden at det går ud over præsentationskvaliteten.


Billederne skal også skalleres til visning i sidebredden og højden til visninger på de forskellige devices (desktop, tablet og smartphone). Ved skalleringen laves der en kopi af originalbilledet i de korrekte størrelser. Den forkerte måde at gøre det på, er ved at lade koden presse billedets størrelse ned i størrelsen. Presses billedstørrelsen ned, vil billedet stadig fylde det samme datamæssigt.


Javascript og stylesheets skal også optimeres, så det kun loades kode der skal bruges. Der findes mange kode "libraries" på nettet, som benyttes til diverse funktionaliteter. Ryddes der ikke op i koden, så loades der en masse funktionalitet, som ikke skal benyttes.

Load by request

Webløsningen skal kodes, så der kun hentes de ressourcer der skal bruges til visningen af siden.


En "hero-banner" funktion skal ikke hente billeder, så de ligger klar til visning. Nogle webløsninger henter fx 2-5 billeder, så de ligger klar til visning, hvis brugeren klikker. Hvis brugeren ikke klikker eller loader en anden side, så er der hentet billeder unødvendigt.


Mange sider er meget lange, fordi vores brug af tablets er udbredt. Implementeres en webløsning rigtigt, så hentes der kun data til det som brugeren kan se på skærmen. Når der scrolles hentes bliver koden hentet - load by request. En dårlig kodet webløsning vil hente al koden til visning af den lange side, også selv brugeren ikke kommer til at se hele siden.

Caching

Siden der sendes fra serveren skal ligge i en cached version, så serveren ikke skal bruge energi på at generere siden hver gang. Filerne der sendes til browseren, så have sat levetid på ressourcerne, så de kun hentes én gang, og derefter gemmes i browserens cache.

Grøn hosting

Webløsningen bør hostes på grøn strøm.

TypoConsultSitemap7020 7036Phonein english