Den tredobbelte bundlinje

Vækstforløb gennem bæredygtighed og grøn omstilling

Klima, grøn omstilling, cirkulær økonomi og FN's 17 verdensmål. Aktualiteten har aldrig været større. Verden har fået en ny stemme og den kræver handling nu.

Vi har en klar ambition om at møde vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere i en fælles vision om en bæredygtig fremtid. En fremtid, hvor selv den mindste handling gør en forskel.

Nu er første skridt taget.

Vi deltager i vækstforløbet ”Den tredobbelte bundlinje” med fokus på grøn omstilling og udvikling af bæredygtige tiltag, der både har et økonomisk, miljømæssigt og socialt fokus.

Frederiksberg Kommune og konsulentfirmaet Vugge til Vugge er vores sparringspartnere over de næste 5 måneder.

Vi ser samarbejdet som en oplagt mulighed for at skabe os et overblik over, hvad vi selv kan gøre, hvordan vores løsninger kan bidrage til den grønne omstilling og samtidig få vores proces faciliteret af professionelle rådgivere.

Aktiviteter i forløbet

2020-12-08: Opstart og workshop

Den profesionelle rådgivning i forløbet hjælper os med at skabe et overblik over, hvordan vores løsninger kan bidrage til den grønne omstilling. I dag har vi fællesskab med Annette Hastrup, CEO & ejer af Vugge til Vugge, fået kortlagt vores nuværende processer og udviklingsområder. Henover de næste par måneder vil vi gå i dybden med vores indsigter og udvælge nogle strategiske fokusområder baseret på FN's 17 verdensmål.  

2020-12-09: Definering af målsætninger

Opstart af intern analyse, klarlæggelse af initiativer og definition af mål.

2020-12-18: Inddragelse af medarbejdere

Vores medarbejdere er nøglen til at skabe forandringer. Vi er overbeviste om, at vi sammen kan skabe bedre løsninger og derfor spiller inddragelse af medarbejderne en afgørende rolle. Nu har vi afholdt vores første møde, hvor vi har involveret medarbejderne i formålet med vækstforløbet og formidlet vores erfarede viden inden for grøn omstilling.  

2021-01-07: Sparringsmøde om initiativer

Vores digitale liv er blevet en kilde til miljø- og klimabelastning. Det ønsker vi at gøre noget ved.


Vi udvikler webløsninger, som bringer mennesker sammen, tilvejebringer information og udvikler forståelser. Det vil vi blive ved med, men vi vil gøre det bæredygtigt i fremtiden.


Processen har inspireret os til at tænke i nye baner og med mange ideer til bæredygtige initiativer havde vi behov for sparring med teknisk miljøleder, Henrik Holmlund Thomsen, fra Frederiksberg Kommune.

2021-02-10: Udvælgelse af FN's verdensmål

FN’s 17 verdensmål repræsenterer for os ansvarlighed og fællesskab. 


Målene blev vedtaget i 2015 og forpligter alle 193 medlemslande til frem mod 2030 at sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten. Som en del af fællesskabet er Danmark forpligtet til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.


Vi brænder for at gøre en forskel for kunder, medarbejdere og samfund. Derfor er det også naturligt for os at bidrage til en bæredygtig udvikling i verden. Vi har udvalgt 3 verdensmål, som er særligt relevante for vores faglighed og i balance med vores værdier. I dag gennemgik vi målene med Annette Hastrup, CEO & ejer af Vugge til Vugge, og blev inspireret til, hvordan vi bringer vores bæredygtige initiativer til virkelighed. 


Se, hvordan vi arbejder med verdensmålene

2021-03-23: Interne retningslinjer

Vi har nu opdateret vores personalehåndbog, så alle medarbejdere er informeret om retningslinjerne. 

2021-04-12: Klimaregnskab

Indsampling af data og udarbejdelse af TypoConsults eget klimaregnskab startes op, så vi kan dokumentere vores eget klimaaftryk. Bæredygtighed skal kunne måles, så vi kan dokumentere vores egen indsats med at minimere energiforbruget.

2021-06-18: Hosting med grøn strøm

TypoConsults servere bliver hostet med grøn strøm. Vi er nu blevet registreret hos "The Green Web Foundation" så webløsninger hostet hos os, bliver korrekt vist i de analyseværktøjer, som benytter The Green Web Foundations API.

TypoConsultSitemap7020 7036Phonein english
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org